Аналіз роботи ШМК за І семестр 2023/2024 н.р.

 

Аналіз роботи ШМК вчителів

природничо – математичних наук за І семестр 2023 – 2024 н.р.

 

            Протягом І семестру ШМК вчителів природничо – математичного циклу працювала над темою школи: «Підготовка вчителів до формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в умовах гуманізації освітнього процесу».

            Відповідно до даної теми школи, ШМК працювала над науково – методичною проблемою: «Впровадження в практику роботи вчителів природничо – математичного циклу сучасних ІКТ та можливостей інтернету». На основі проблемної теми були визначені мета і завдання роботи.

            Метою роботи ШМК став пошук, впровадження, відпрацювання ефективних методичних форм і методів роботи; виховання, навчання та формування мотивації в учнів до навчальної діяльності та саморозвитку, розвиток особистості учнів.

            Відповідно до мети члени комісії поставили до виконання такі завдання:

·         пошук та впровадження елементів STEM освіти;

·         підвищення професійної компетентності вчителя стосовно STEM освіти;

·         робота над розвитком творчого мислення;

·         розвиток комунікативної компетентності учнів;

·         розвиток пізнавальної діяльності учнів;

·         залучення учнів до участі в олімпіадах, різноманітних конкурсах, пошуково- дослідницькій роботі МАН.

Дані завдання були розроблені на основі діагностичного дослідження вчителів з метою виявлення труднощів в роботі та для оптимізації навчального процесу.

До складу ШМК входять 9 педагогів, з яких: 1 вчитель – спеціаліст І категорії, 2 вчителя – спеціалісти ІІ категорії, 2 вчителя – спеціалісти, 2 вчителя – спеціаліст вищої категорії, 2 вчителя  – методисти.

За стажем педагогічної роботи від 1 до 5 років 1 вчитель, від 5 до 10 років – 1 вчитель, від 10 до 20 – 3 вчителя, від 20 років – 4 вчителя.

Протягом навчального року вчителі ШМК працювали над підвищенням свого професіоналізму. Вчителі брали участь в проведенні нарад та педрадах. Кожен вчитель працює над самоосвітою, підвищує свою професійну майстерність. На засіданнях члени ШМК ділились досвідом своєї роботи над проблемними темами: в жовтні вчитель мистецтва Савенкова В.О. провела відкритий урок у 7 класі з теми «Вибір та обґрунтування теми проєкту. Планування роботи з виконання проєкту. Моделі-аналоги. Графічне зображення». Мета відвідування: використання STEM – елементів на уроках мистецтва. Також в жовтні  обмінялись досвідом  на майстер – класі «Використання STEAM-прийомів в роботі педагога».

Результатом роботи ШМК та вчителів – предметників є засвоєння учнями державного стандарту за І семестр, які виражені в таблиці:

Назва предмету

К – сть

учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

К- сть учнів

%

К- сть учнів

%

К- сть учнів

%

К- сть учнів

%

Географія

97

22

23 %

35

36 %

40

41 %

-

-

Фізика

80

9

11 %

33

41 %

38

48 %

-

-

Математика

34

6

18 %

13

38 %

15

44 %

-

-

Алгебра

82

9

11 %

12

15 %

61

74 %

-

-

Геометрія

82

6

7 %

15

18 %

61

75  %

-

-

Хімія

80

7

9 %

28

35 %

43

56 %

-

-

Біологія

79

9

11 %

39

49 %

31

40 %

-

-

Пізнаємо природу

49

16

37 %

23

46 %

10

17 %

-

-

Фізична культура

128

62

48 %

33

26 %

5

4 %

Зар. 28

22 %

ЗБД

49

34

69 %

14

29 %

1

2 %

-

-

Основи здоров’я

59

33

56 %

23

39 %

3

5 %

-

-

Інформатика

128

45

35 %

53

42 %

30

23 %

-

-

Трудове навчання

109

28

26 %

52

48 %

29

26 %

-

-

Порівнюючи навчальні досягнення учнів з предметів можна сказати, що найвищі результати маємо з таких предметів: здоров’я безпека добробут, основи здоров’я, фізична культура. Низькі результати: геометрія, алгебра.

    Згідно з річним планом роботи гімназії у грудні 2023 року проводився моніторинг навчальних досягнень з математики в  5 – 9, 11 класах.

   Математику у 5-А,6-9, 11 класах викладає Сарана Н.В. – спеціаліст вищої категорії, в 5-Б класі – Захарюта Н.С. – спеціаліст вищої категорії.

   Завдання робіт підібрані відповідно до навчальних програм з математики та алгебри, охоплюють матеріал за перший семестр. Порядок проведення відповідав нормам.

     

Порівняльний аналіз діагностичних робіт з математики 5 класі

 

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, що виконували

Рівень реалізації навчальної діяльності

 

Розпізнавання обєкта вивчення (П)

Репродуктивний

(С)

Продуктивний

(Д)

Продуктивно-творчий

(В)

вересень

16

16

2-13%

4-25 %

4- 25%

6 - 37%

грудень

16

15

-

5-33,3%

5 – 33,3%

5 – 33,3%

Аналіз проміжної діагностичної роботи

Характеристика результатів навчання

Рівень результату навчання

 

сформовано

формується

Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі:

- обчислення квадрату одноцифрового та двоцифрового числа та кубу одноцифрового числа; (завд. 2)

-обчислення площі прямокутника і квадрата відомими способами. (завд. 3)

 

 

 

 13-90%

 

 12-80%

 

 

 

2-10%

 

3-20%

Розв'язує математичні задачі:

-  знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною; (завд. 4)

- виконання вправ, які передбачають використання при обчисленнях порядку виконання дій. (завд. 7)

 

 

 

11 – 73%

 

10- 67%

 

 

 

4-27%

 

5-33%

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій:

-   виокремлення найпростіших геометричних фігур у складі інших складних фігур; (зав. 6)

-розв'язування сюжетних задач на обчислення арифметичним методом; (завд. 8)

-прогнозує результат обчислень. (завд. 9)

 

 

 

13-90%

 

7-47%

11-73%

 

 

 

2-10%

 

8-53%

4-27%

 

Шляхи подальшої роботи з метою покращення результатів:

1.Формувати навички  прогнозування результатів обчислення.

2.Формувати навички розв’язування сюжетних задач.

3.Відпрацьовувати    виконання вправ, які передбачають використання при обчисленнях порядку виконання дій.

4.Індивідуальна робота з дітьми, які потребують допомоги.

 

 

Порівняльний аналіз діагностичних робіт з математики 5 класі

 

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, що виконували

Рівень реалізації навчальної діяльності

 

Розпізнавання обєкта вивчення (П)

Репродуктивний

(С)

Продуктивний

(Д)

Продуктивно-творчий

(В)

вересень

15

15

2-13%

3-20 %

7 - 47%

3 - 20%

грудень

15

15

1-6 %

4-27 %

6 - 40%

4 - 27%

Аналіз проміжної діагностичної роботи

Характеристика результатів навчання

Рівень результату навчання

 

сформовано

формується

Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі

- обчислення квадрату одноцифрового та двоцифрового числа та кубу одноцифрового числа;

- розв’язування рівнянь;

- обчислення площі прямокутника і квадрата відомими способами.

 

 

 

10 – 67 %

9 – 60 %

 

8 – 53 %

 

 

 

5 – 33 %

6 – 40 %

 

7 – 47 %

Розв'язує математичні задачі

- знаходження площі квадрата за його периметром;

- виконання вправ, які передбачають використання при обчисленнях порядку виконання дій;

 

8 – 53 %

 

11 – 73 %

 

7 – 47 %

 

4 – 27 %

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій

-розв'язування сюжетних задач на обчислення арифметичним методом;

-прогнозування результату обчислень.

 

 

 

5 – 33 %

8 – 53 %

 

 

 

10 – 67 %

7 – 47 %

 

Шляхи подальшої роботи з метою покращення результатів:

1.      Удосконалювати обчислювальні навички.

2.      Вчити розв’язувати рівняння

3.      Вчити аналізувати виконане завдання або його частини з метою виявлення і усунення помилки.

4.      Відпрацьовувати навички розв’язування складених задач різних типів.

5.      Індивідуальна диференційована робота з учнями.

 

 

Порівняльний аналіз діагностичних робіт з математики в 6 класі

 

К-сть учнів у класі

К-сть учнів, що виконували

Рівень реалізації навчальної діяльності

 

Розпізнавання обєкта вивчення (П)

Репродуктивний

(С)

Продуктивний

(Д)

Продуктивно-творчий

(В)

вересень

19

19

4-21%

5- 26%

2 - 11%

8 - 42%

грудень

18

18

4-22%

7-39%

5 – 28%

2-11%

 

Аналіз проміжної діагностичної роботи

Характеристика результатів навчання

Рівень результату навчання

 

сформовано

формується

Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі:

-  знаходження значення відношення; (1)

-заміна відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. (7)

 

13-72%

 

6-33%

 

5-28%

 

12-67 %

 

Розв'язує математичні задачі:

- знаходження невідомого члена пропорції; (3)

-розв’язання прикладних задач на використання прямої пропорційної залежності; (4)

-знаходження масштабу карти. (5)

 

10 – 56%

 

14-78%          13- 72%

 

8-44%

4-22%

 

5-28%

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій:

-  розв’язання задач на  пропорційний поділ; (8)

- розв’язання прикладних задач на використання оберненої пропорційної залежності. (9)

 

 

10-56%

 

7- 39%

 

 

8-44 %

 

11-61 %

 

Шляхи подальшої роботи з метою покращення результатів:

1.Формувати навички  прогнозування результатів обчислення.

2.Формувати навички розв’язування сюжетних задач.

3.Відпрацьовувати    виконання вправ, які передбачають використання при обчисленнях порядку виконання дій.

4.Індивідуальна робота з дітьми, які потребують допомоги.

 

Порівняльний аналіз контрольних робіт 7-9,11 класів

Вересень

        клас

Кількість

учнів

у класі

Кількість

учнів,

що писали

 

Високий  рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

 

 

К-сть

     %

К-сть

  %

К-сть

  %

К-сть

   %

26

26

 5

Ільчук Д.

Колєснікова П.

Переверзєв Т.

Рибалко В.

Ходун Т.

 19%

 11

 42%

 9

 35%

 1

 4%

Панченко Д

 15

 15

   --

 --

  3

  20%

  11

  73%

  1

 7%

Бойченко В

21

 21

 2

Юрійчук В.

Чала М.

 

 

 10%

 2

 10%

 10

48%

7

Величко Д

Гамза М.

Гринь Л.

Єрьомін Д.

Іващук Д.

Книш Р.

Середа М.

 32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а

20

20

4

Голишев Д.

Кулик С.

Масловський Д.

Рибалко Є

20%

 --

 --%

 16

80%

-

 

-

Грудень

        клас

Кількість

учнів

у класі

Кількість

учнів,

що писали

 

Високий  рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

 

 

К-сть

     %

К-сть

  %

К-сть

  %

К-сть

   %

25

25

  8

Бізюкова О.

Болтнєв Д.

Ільчук Д.

Переверзєв Т.

Рибалко В.

Свириденко Г.

Чумакова М.

Шостак В.

 32%

4

16 %

 8

 32%

 5

Галєт К.

Карченков Я.

Клімова А.

Панченко Д.

Цупра В.

 20%

  

 14

 14

 1

 Галет Н.

 7%

 1

 7%

 10

79%

  1

Бойченко В.

  

7 %

 20

 20

 2

 Чала М.

Юрійчук В.

 

10  %

 --

   -

 15

75 %

3

Величко Д.

Середа М.

Соболь С.

 

  

  15%

 11а

  20

 20

 2

Масловський Д

Рибалко Є.

 10%

 1

 5%

 17

 85%

 -

 -

Аналіз проміжних контрольних робіт

Найкраще засвоїли тему:

 7 клас: многочлен стандартного вигляду;  множення одночлена на многочлен; формула різниці квадратів;

                 8 клас:   ОДЗ дробово-раціонального виразу; піднесення дробу до степеня;

                 9 клас :   знаходження значення однієї змінної за відомим значення другої для функції, що задана формулою; побудова графіків за допомогою геометричних перетворень;

                 11 клас: поняття первісної,  невизначений інтеграл суми та застосування формули Ньютона Лейбніца для обчислення значень визначених інтегралів.

  Типові помилки:

7 клас: розв`язування рівнянь, формула квадрата двочлена,  множення многочленів;

8 клас: застосування формул скороченого множення при скороченні дробів; розв`язування рівнянь ;

9 клас: визначення властивостей функції за графіком;

11 клас: застосування визначених інтегралів для обчислення площ плоских фігур; інтеграл складеної функції.

Погано засвоїли :

7 клас: спрощення виразів, що передбачають множення многочленів, перед якими стоїть знак мінус;  

8 клас: перетворення дробово-раціональних виразів;

9 клас: розв’язування вправ, що передбачають  розв’язування систем лінійних рівнянь.

  Висновки і рекомендації: 

Рівень знань, вмінь та навичок учнів з математики, передбачених програмою МОН України, у значної частини учнів на середньому та достатньому рівнях.

Аналізуючи роботи учнів 5-го класу можна відмітити, що учням вдалося підтримати той рівень знань, який вони отримали в початковій школі та який показали на первинному моніторингу. Підвищився рівень знань в учнів 8, 9 класів, значно знизився – в учнів 6,7,11 класів, на тому ж рівні – учні 5-х класів.

Основною проблемою є навчання з використанням дистанційних форм навчання, багато учнів формально ставляться до завдань, часто не відвідують онлайн уроки. Отриманих знань на уроках в школі не достатньо для повного засвоєння Державних стандартів.

 

Аналіз роботи показав, що основна мета і завдання методичної теми виконані. Робота носила теоретичний і практичний характер. Проте залишаються актуальними питання зацікавлення учнів в навчальних предметах, підвищення мотивації навчальної діяльності учнів, використання вчителями різних форм та методів навчання на своїх уроках, а особливо під час війни.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

Учень - це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити.  (Плутарх)